methodedu.irmethodedu.ir

ثبت پیشنهادات و انتقادات

دانش آموز عزیز 

در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی در مورد خدمات وب سایت متد دارید, فرم ذیل را جهت بررسی و پیگیری مدیریت وب سایت تکمیل و ارسال کنید.

با تشکر


CAPTCHA Image