methodedu.irmethodedu.ir

اطلاعیه دکتر کتیرایی در مورد درسنامه بردار

  ادمین
  1396/06/25
اطلاعیه دکتر کتیرایی در مورد درسنامه بردار

در فیلم آموزش جامع بردار (قسمت اول و دوم) سعی شده تا تمام نکات بردار از ریز تا درشت همراه با حل مسئله گفته شود. لذا با توجه به اینکه بردار در مباحثی مانند حرکت شناسی (سینماتیک) ، مکانیک، دینامیک، کار و انرژی، الکتریسیته ساکن، نوسان و موج مکانیکی کاربرد فراوان دارد. خواهشمند است بر حسب ضرورت ابتدا فیلم بردار را بطور کامل مشاهده کرده و سپس اقدام به دیدن سایر مباحث فیزیک نمایید. 
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد از سوی شما دانش آموزان عزیز سبب رشد و تعالی ما خواهد شد.

با سپاس فراوان دکتر کتیرایی (گروه آموزشی متد)