methodedu.irmethodedu.ir

رشته‌های نیمه‌متمرکز چه نوع رشته‌هایی هستند

  ادمین
  1396/05/16
رشته‌های نیمه‌متمرکز چه نوع رشته‌هایی هستند


رشته‌های «نیمه متمرکز» چه نوع رشته‌هایی هستند؟

یکی از مواردی که داوطلبان آزمون سراسری با آن برخورد دارند و معمولا ابهامات و سوالات زیادی را در اذهان آنها ایجاد می‌کند، «تعریف دانشگاه نیمه‌متمرکز»، «فرق دانشگاه متمرکز و نیمه‌متمرکز» و «شرایط قبولی و پذیرش و یا انصراف از آن» است ..

رشته‌های نیمه‌متمرکز چه نوع رشته‌هایی هستند؟

در تعریفی ساده، رشته‌های نیمه‌متمرکز عبارتند از: «رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آنها نیاز به مصاحبه، معاینه و آزمون عملی و علمی دارد، رشته‌های نیمه‌متمرکز نامیده می‌شود و رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آن بدون طی مراحل فوق و فقط بر اساس نمرات آزمون سراسری صورت می گیرد، رشته‌هایی متمرکز هستند. داوطلبانی که این رشته‌ها(رشته‌های نیمه‌متمرکز) را در برگه انتخاب رشته خود انتخاب کنند، در صورتیکه نمره لازم در کنکور سراسری را کسب کرده باشند، بصورت چند برابر ظرفیت به مصاحبه حضوری دعوت می‌شوند.»

کدام دسته از داوطلبان می‌توانند رشته‌های نیمه‌متمرکز را انتخاب نمایند؟

آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت کنند و بر اساس کارنامه آزمون خود، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری شوند، می‌توانند حداکثر 2 کد رشته از مجموع کد رشته‌های نیمه‌متمرکز موجود در گروه آزمایشی خود را با توجه به شرایط و ضوابط رشته‌های مذکور، علاوه بر کد رشته‌های متمرکز انتخاب نمایند.
بدیهی است، آن دسته از داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی خود، متقاضی شرکت در گروه هنر و یا زبان‌های خارجی نیز بوده‌اند و مجاز شده‌اند، می‌توانند در هر یک از این گروه‌ها هم دو کد رشته نیمه متمرکز را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نمایند.
زمان قطعی شدن قبولی در رشته‌های نیمه‌متمرکز
معرفی چند برابرِ ظرفیتِ رشته‌های نیمه متمرکز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمی‌گردد، لیکن داوطلبانی که مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با موفقیت طی نمایند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی به عنوان قبولی اعلام شوند، پذیرفته شده رشته نیمه متمرکز خواهند بود و این پذیرفته شدن به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی برای داوطلب محسوب می‌گردد.
شرایط انصراف از رشته‌های نیمه متمرکز
کسانی که در مرحله اول(یعنی اعلام اسامی چند برابرِ ظرفیت) پذیرفته می‌شوند و انصراف می‌دهند، محرومیتی به آنان تعلق نمی‌گیرد ولی کسانی که در مصاحبه شرکت می‌کنند و پذیرفته می‌شوند و در نهایت انصراف می‌دهند، به آنها محرومیت تعلق می‌گیرد.