methodedu.irmethodedu.ir

گروه آموزشی متد در سال 1393 تاسیس و فعالیت خود را به طور حرفه ای در زمینه ی تدریس کنکور آغاز نمود کادر اساتید متد متشکل از اساتید حرفه ای و تحصیل کرده در دانشگاه های برتر می باشد.

هدف از تشکیل این گروه کمک به دانش آموزان عزیز در جهت پیشرفت دروس اختصاصی بوده است در همین راستا و در جهت اشاعه کیفیت آموزش  گروه کنکور متد از سال تحصیلی 96-97 اقدام به طراحی وب سایت و نرم افزار آموزشی نمود تا همه دانش آموزان ایران عزیز بتوانند از کیفیت آموزش بالا بهره مند گردند و گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت همه دانش آموزان ایرانی برداشته شده تا هیچ دانش آموزی در ایران عزیز به خاطره عدم دسترسی به آموزش مناسب از رسیدن به هدفش محروم نگردد.

گروه کنکور متد با تجربه ی درخشان گذشته خود در زمینه ی برگزاری کلاس های حضوری و تقدیم نخبگان و دانش آموزان موفق به نظام آموزشی ایران اکنون به صحنه ی آموزش مجازی آمده تا دامنه فعالیت خود را به سراسر ایران گسترش دهد.

امید است بدین وسیله راهی نوین برای بهبود کیفیت آموزشی و کمک به دانش آموزان مستعد و پرتلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب ایجاد شده و همه دانش آموزان با عبور از این راه سیر موفقیت خود را طی نمایند.

 

« متد میانبری برای موفقیت »